Een zieke werknemer die niet meewerkt? Hoe te handelen