Bestaansrecht OR kan vervallen door reorganisatie

Bij een reorganisatie van een onderneming is het mogelijk dat naderhand de onderneming bestaat uit minder dan 50 werknemers. Dit betekent dat de rechter kan beslissen dat er geen sprake […]