DEN HAAG (ANP) – De Raad van State is kritisch over de nieuwe wet die onder meer de ontslagbescherming van werknemers regelt. Vooral voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt bieden de voorgestelde maatregelen volgens het belangrijke adviesorgaan nog steeds onvoldoende bescherming.

De Raad van State wijst er met name op dat in de nieuwe plannen de mate van bescherming afhankelijk blijft van het soort arbeidsrelatie. Hoewel vast en flexibel volgens het kabinet dichter bij elkaar komen te liggen, blijven daarmee ,,voor zowel werkgevers als werknemers forse verschillen bestaan”.

Werkenden met een slechte uitgangspositie blijven volgens de Raad van State het risico lopen dat zij genoegen moeten nemen met de arbeidsrelatie die voor de werkgever het goedkoopst is. De voorgestelde aanpak is daardoor ,,weinig kansrijk om daadwerkelijk een nieuwe balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.”