Bestuurdersaansprakelijkheid

Bij bestuursaansprakelijkheid is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor handelingen die hij als bestuurder van een rechtspersoon heeft verricht. De belangen van de onderneming en van de bestuurder zullen hierbij tegenovergesteld […]