Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij deze variant is er sprake van loondienst (een dienstbetrekking) en daarmee duidelijkheid over de fiscale positie. Op het loon dienen reguliere inhoudingen van loonheffingen plaats te vinden. Indien er […]