Afspiegelingsbeginsel

Een werkgever mag niet zomaar bepalen welke werknemers hij bij collectief ontslag ontslaat vanwege bedrijfseconomische reden. De ontslagen moeten toegepast worden volgens de wettelijk voorgeschreven selectiemethode: het afspiegelingsbeginsel (artikel 11 […]