Artikel 

08-03-2012Arbeidsovereenkomst

Wat moet en mag in een arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst bestaat uit verschillende onderdelen. Elke organisatie heeft wel één of meerdere verschillende arbeidsovereenkomsten. Bijvoorbeeld omdat er, uitzendkrachten, oproepkrachten, freelancers en vaste werknemers zijn. Niettemin zal een arbeidsovereenkomst altijd uit een aantal vaste onderdelen bestaan. Hieronder zal beschreven worden welke vaste onderdelen dit zijn, maar ook wat bij wet is geregeld en niet altijd in een arbeidsovereenkomst hoeft te staan.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Er zal voldaan moeten worden aan drie essentiële voorwaarden, zoals dit ook in het wetboek staat genoteerd, wanneer er sprake is van een geldig arbeidsovereenkomst;
•    De werkgever betaalt loon aan de werknemer,
•    Er is sprake van een gezagsverhouding,
•    De werknemer is verplicht de arbeid te verrichten. De werknemer kan dit niet door iemand anders laten doen.

Let op: Als er drie maanden lang achter elkaar minimaal 20 uur per week word gewerkt bij een werkgever is er wettelijk gezien sprake van een arbeidsovereenkomst. De werkgever is verplicht om het minimumloon te betalen en mag de werknemer alleen ontslaan volgens de regels van het ontslagrecht.  Mocht de werkgever het hier niet mee eens zijn, moet de werkgever bewijzen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst kan schriftelijk en mondeling worden aangegaan. Het is echter raadzaam om een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk aan te gaan. Dit is om later misverstanden tegen te gaan over de gemaakte afspraken.
Sommige afspraken mogen echter alleen schriftelijk vastgelegd worden zoals, de proeftijd, het concurrentiebeding en het boetebeding. Wil de werkgever over één of meerdere van deze drie onderdelen afspraken maken zal het dus een schriftelijke arbeidsovereenkomst moeten opstellen.

Vaste onderdelen binnen een arbeidsovereenkomst.
De werkgever is wettelijk verplicht om binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk een aantal zaken te leveren aan de werknemer. Dit kan puur informatief zijn, doordat de arbeidsovereenkomst al is getekend of de arbeidsovereenkomst moet nog ondertekent worden. In het laatste geval betekent dat het arbeidscontract wordt geleverd en deze door de werknemer nog moet worden ondertekend.
De verplichte gegevens;
•    Naam en woonplaats van beide partijen,
•    De plaats en/of plaatsen waar de arbeid wordt verricht,
•    De functie van de werknemer en de werkzaamheden van de arbeid,
•    De datum van indiensttreding (en einddatum bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten),
•    Het aantal vakantiedagen en hoe deze berekend worden,
•    Het aantal uren wat de werknemer werkt per week,
•    Het loon en de uitbetalingstermijn,
•    De hoogte van het vakantiegeld en hoe deze wordt berekend,
•    De duur van de opzegtermijn en hoe deze wordt berekend.

Bij wet geregeld en niet noodzakelijk in een arbeidsovereenkomst.
De werkgever mag van sommige regels niet afwijken ter bescherming van de werknemer. Deze regels zijn wettelijk bepaald, er mag echter in sommige gevallen wel afwijken ter behoeve van de werknemer.
Bij wet geregeld;
•    In het Burgerlijk Wetboek staan wetten over de proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Er staat hier ook of er de mogelijkheid bestaat om af te wijken in de cao of in het arbeidscontract.
•    In de ‘’Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag’’ staat dat je de werknemer ten minste het minimumloon moet betalen . Hier kan afgeweken worden ten behoeve van de werknemer.
•    In de ‘’Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid’’ staat dat de werkgever mannen en vrouwen bij hetzelfde arbeid gelijk moet betalen. Hier mag niet van worden afgeweken.
•    In het ‘’Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen’’ staan de regels over het ontslag. Onder meer aan welke voorwaarden er aan moeten worden voldaan om ontslag aan te vragen.

Let op: Van sommige onderdelen maakt de werknemer geen gebruik. Als dit het geval is, dan hoeft de werkgever dit niet te vermelden in de arbeidsovereenkomst. Deze zaken zijn dus optioneel. Let wel op dat als de werkgever het niet in de arbeidsovereenkomst vermeld dat het dan ook niet voor de werknemer geldt. Het gaat hierbij om;
•    Deelname aan de pensioenregeling,
•    Collectieve arbeidsovereenkomst (cao),
•    Proeftijd,
•    Vergoedingen,
•    Concurrentiebeding of relatiebeding.

Als laatste een tip om niet te vergeten.

De werkgever moet een kopie van het identificatiebewijs van iedere nieuwe werknemer vragen en in het bezit zijn daarvan. Op grond van de ‘’Wet op de identificatieplicht’’ is de werkgever verplicht een kopie van het paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning te maken en bewaren tot zeven jaar na het beëindigen van het dienstverband.

Tags:Arbeidsomstandigheden, Belonen, Trends,

Terug

Geschreven door: Redactie Allesoverhr

Werkzaam bij:

Wilt u de auteur een vraag stellen? log dan eerst in of registreer u GRATIS hier.

Commentaar

    Wilt u reageren? log dan eerst in of registreer u GRATIS hier.

    Gerelateerde artikelen